Politica de confidențialitate

Introducere

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, in ce scop, modul în care le folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale.

Operatorul datelor dvs.

Antena TV Group S.A. (cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44A, et.4A, zona 2, Sector 1, avand cod de identificare fiscala RO 1599030, fiind inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3765/1991) colecteaza şi prelucreaza mai multe categorii de date personale ceea ce în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor, ne califică drept operator al acestordate cu caracter personal.Contextul legislativ Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau in legatura cu activitatea noastra, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR. Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pe care il puteti contacta in legatura cu orice chestiune legata de prelucrarea datelor dvs., precum si pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contacta responsabilul cu protectia datelor este: [email protected]

Aplicabilitate

Prezenta politica de confidentialitate se aplica tuturor persoanelor vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de ANTENA TV GROUP SA, aceste persoane putand fi: Vizitatori și utilizatori ai site-urilor ANTENA TV GROUP SA: https://a1.ro/, https://antenaplay.ro/, http://tvhappy.ro/happy-channel, https://antenastars.ro/, https://myzutv.ro/, https://eatzz.ro/, https://lajumate.ro/ si ai microsite-urilor: https://homezz.ro/, https://jobzz.ro/, https://carzz.ro/, https://spynews.ro/; Parteneri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți, colaboratori, invitati cu care sunt incheiate contracte privind cesiunea drepturilor de autor (“Parteneri comerciali”); Utilizatori ai Aplicațiilor Mobile ANTENA TV GROUP SA (“Utilizatori de Aplicații”); Persoane interesate să participe în programele noastre de televiziune şi în alte producţii media, inclusiv aceia care se înscriu pentru a participa sau participa efectiv în programele noastre de televiziune sau alte producţii media; Participanți la/în programele noastre de televiziune, inclusiv concursuri, promotii, etc; Dupa caz, candidati pentru angajare in cadrul ANTENA TV GROUP SA si/sau angajatii acesteia.

Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate vor fi: prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”); colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”); adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”); exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”); păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”); prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Cum colectam si procesam informatiile dvs. personale

Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale:


A. Date colectate pe site-urile ANTENA TV GROUP S.A.:

  • informatii despre computerul dvs. si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului);
  • informatiile pe care ni le furnizati la crearea Conturilor pe site-urile enumerate la art. 5 (inclusiv informatiile dvs. de contact);
  • informatiile pe care ni le furnizati in scopul de a va abona la notificarile prin e-mail si / sau buletine de stiri (inclusiv numele si adresa dvs. de e-mail);
  • informatiile pe care ni le furnizati atunci cand utilizati serviciile sau informatiile care sunt generate in timpul utilizarii acestor servicii (inclusiv calendarul, frecventa si modelul utilizarii serviciilor);
  • informatiile continute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteti sau trimiteti prin acest site (inclusiv corespondenta cu noi, continutul comunicarii si datele asociate cu comunicarea);
  • informatiile pe care le furnizati atunci cand achizitionati produsele de pe site-ul nostru; publicatiile, blogurile, interviurile, opiniile, comentariile etc.

B. Date colectate in cadrul programelor/ emisiunilor /concursurilor/ promotiilor/ evenimentelor ANTENA TV GROUP S.A.

  • datele cu caracter personal pe care dvs. ni le furnizati când interacționați cu noi, fie prin completarea formularelor de înscriere sau participare, fie ni le comunicați în mod oral ori în alt mod în scris (de ex. chestionare completate anterior filmărilor sau interviuri telefonice, când vă înregistrați pentru a utiliza serviciile noastre, cand participați la forumuri de discuții, etc), fie le dezvăluiți prin prezența voluntară în cadrul emisiunii, fie sunt furnizate de un tert. Datele pe care le prelucrăm pot include: nume și prenume, adresă, date din cartea de identitate, CNP, număr de telefon, adresă de e-mail, descriere personală, vârstă, data nașterii, sexul, imaginea, vocea, informatii oferite in mod voluntar privind viata privata, alte date cu caracter personal privind preferințele/ comportamentul/ personalitatea/ opiniile, dacă acestea sunt dezvăluite sau rezultă din prestația dvs în cadrul programului/ concursului/ emisiunii, precum și alte informații, după caz.
  • date cu caracter personal speciale legate de invitati, participanti sau concurenti si/sau alte persoane (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), în situația în care (i) sunt relevante pentru participarea dvs. În emisiune/program/concurs; (ii) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; (iii) în cazul în care v-ați exprimat consimțământul explicit în acest sens; (iv) Operatorul prin activitatea jurnalistica, indeplineste sarcini de interes public si/sau (v) datele sensibile sunt/au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată.

C. Contacte profesionale ale reprezentanților legali, persoanelor de contact sau angajatilor partenerilor, clientilor, furnizorilor de servici, colectate de Antena TV Group SA in desfasurarea obiectului de activitate. In concret, datele profesionale prelucrate sunt: nume, prenume, denumire functie, numar de telefon, adresa de email.

D. Date cu caracter personal cuprinse in Curriculum Vitae, depuse de candidati in considerarea anunturilor de recrutare ale Antena TV Group SA, precum si datele angajatilor Operatorului, inclusiv datele referitoare la datele referitoare la nume si prenume, adresa de domiciliu/resedinta, data si locul nasterii, starea civila, cod numeric personal, cetatenie, nationalitate, nivel de educatie si experienta, statut ocupational, adresa de e-mail, numar de telefon si altele, potrivit cerintelor Legislatiei muncii.

E. Alte informatii pe care ni le furnizati prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, inclusiv, dacă este cazul, chestionare completate anterior filmărilor sau interviuri telefonice, precum si orice alte date personale pe care ati ales sa ni le trimiteti.