Termeni de utilizare și condiții contractuale

Prezentul document vă va ajuta să înțelegeți Termenii de utilizare ai website-ului si a aplicatiei eatZZ.


1. Prezentare generală

Vă urăm bun venit pe website-ul nostru! Vă mulțumim că ați ales să ne vizitați și vă informăm că prezentul website aparține societății Antena TV Group S.A., având următoarele date de identificare:


Antena TV Group S.A. (cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44A, et.4A, zona 2, Sector 1, avand cod de identificare fiscala RO 1599030, fiind inregistrata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3765/1991)


În obiectul de activitate al societății Antena TV Group S.A. sunt cuprinse și activități cu privire la dezvoltarea și gestionarea unei platforme tehnologice care, prin utilizarea unei aplicații mobile sau Web, permite anumitor restaurante locale din diferite orașe, aflate în diferite zone, să își ofere produsele alimentare utilizatorilor și, dacă este cazul, în situația în care utilizatorii aplicației și consumatorii restaurantelor locale menționate anterior solicită acest lucru prin aplicație, cu titlu de serviciu conex, intermedierea în livrarea imediată a produselor/comenzii.

VĂ INFORMĂM CĂ eatZZ NU FURNIZEAZĂ SERVICII DE TRANSPORT SAU DE LOGISTICĂ, NICI NU FUNCȚIONEAZĂ CA TRANSPORTATOR. TOATE ACESTE SERVICII DE TRANSPORT SAU LOGISTICĂ SUNT FURNIZATE DE CONTRACTANȚI TERȚI INDEPENDENȚI, CARE NU SUNT ANGAJAȚII Antena TV Group S.A. SAU AI VREUNEIA DINTRE SOCIETĂȚILE AFILIATE Antena TV Group S.A.

2. Definiții

În înțelesul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul indicat după cum urmează:

„Document” înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate, Politica cookie, la orice formular de comandă și la instrucțiunile de plată prevăzute pentru dumneavoastră.

„Politica de confidențialitate” se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră.

„Dumneavoastră”, ” al dumneavoastră”, “ale voastre” se referă la persoana/persoanele care accesează site-ul sau aplicația și plasează o comandă, după caz, cu privire la orice produs sau serviciu oferit prin intermediul Platformei eatZZ.

“Noi”, “ale noastre” și “eatZZ” se referă la societatea Antena TV Group S.A., astfel cum a fost identificată la punctul 1 al prezentului document.

“Produsele” înseamnă orice gama de produse și servicii oferite de Restaurant care se pot comanda de Utilizator prin Platforma eatZZ.

“Serviciul” sau “Servicii” înseamnă orice serviciu care se poate furniza și solicita prin intermediul Platformei, respectiv facilitarea încheierii Contractului și transmiterea Comenzii către Restaurant.

“Restaurant” înseamnă o persoană juridică al cărei obiect de activitate îi permite prepararea de mâncăruri, băuturi și produse similare și care este listat pe Platformă în vederea încheierii Contractului cu Utilizatorul.

”Contract” înseamnă un contract între Utilizator și Restaurant referitor la o Comandă și livrarea sau ridicarea Comenzii.

“Livrare” se referă la produsele, perisabile cat si neperisabile, și orice formă de serviciu de livrare și pe care Restaurantele sau firmele de livrare le oferă și pentru care își asumă responsabilitatea deplină

”Platforma” se referă la website-ul nostru http://www.eatzz.ro sau la aplicațiile noastre mobile unde oferim bunurile și serviciile noastre.

”Utilizator” înseamnă orice persoană, fizică sau juridică, care își creează un cont pe Platforma, în vederea plasării de comenzi.

”Comandă” înseamnă o comandă plasată de un Utilizator către Restaurant prin intermediul Platformei cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Utilizator.

3. Scopul Site-ului

Prezentul Site este o Platformă ce permite utilizatorilor care își creează un cont, să comande, cu respectarea prezentelor condiții, produse alimentare de la unul sau mai multe dintre restaurantele prezentate pe platformă.

4. Domeniu de aplicare

Platforma poate fi utilizată, în vederea plasării de comenzi numai de Utilizatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

  • Completarea corectă a tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare în care se solicită date cu caracter personal precum nume, prenume, numele de utilizator, adresa de e-mail, adresa de livrare, numărul de telefon și numărul cardului de credit etc.
  • Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.
  • Înregistrarea pe Platformă prin crearea unui cont de Utilizator și a unei parole de acces. Acești Termeni de utilizare și condiții contractuale sunt aplicabile doar Serviciului, astfel cum este definit acesta la punctul 2 de mai sus. eatZZ, respectiv Antena TV Group are niciun fel de răspundere cu privire la serviciile ș/sau Produsele Restaurantului.
5. Acceptarea termenilor și condițiilor

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse condițiilor de utilizare descrise în prezentul document și legislației aplicabile. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii și condițiile prezentate, întrucât accesând și utilizând Platforma, acceptați aceste condiții și luați cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și eatZZ sunt înlocuite prin prevederile Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SAU NU ACCEPTAȚI, FĂRĂ LIMITĂRI, TERMENII DE UTILIZARE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ALE PLATFORMEI, VA RUGĂM SĂ PĂRĂSIȚI PLATFORMA.

6. Comanda

6.1 Plasarea comenzii

eatZZ publică pe Platformă Produsele în numele Restaurantelor, conform informațiilor furnizate de Restaurante. eatZZ nu va accepta nicio răspundere sau obligație pentru actualizarea disponibilității Produselor pe Platformă – solicitarea actualizãrilor intrând în totalitate în responsabilitatea Restaurantelor.

Livrarea bunurilor și serviciilor achiziționate de pe Platformă sunt destinate numai consumului propriu, Utilizatorul garantând că bunurile achiziționate nu sunt pentru revânzare și acționând în calitate de cumpărător, în nume propriu și nu ca intermediar pentru o altă parte la primirea serviciilor.


6.2 Anularea comenzii

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să notificați imediat Restaurantul în cauză, de preferință prin telefon, transmițând numărul comenzii. De asemenea puteți anunță anularea comenzii și prin intermediul formularului de contact din aplicația eatZZ (secțiunea Cont). Dacă restaurantul acceptă anularea, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare. Dacă restaurantul refuză anularea comenzii din cauza faptului că livrarea a fost complet pregătită și/sau comanda este în proces de livrare către locația dumneavoastră, comanda nu poate fi anulată. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și Restaurantul a acceptat anularea comenzii, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 14 zile lucrătoare, incluzând și taxa de livrare inițială, achitată pentru livrarea Produselor, dacă este cazul.

7. Contractul

Prin plasarea comenzii pe Platforma noastră, astfel cum este descrisă la punctul 6 al prezentului document, Utilizatorul stabilește 2 relații contractuale:

  • pentru Produsele de pe Platformă, se încheie un contract între dumneavoastră și Restaurant;
  • pentru furnizarea Serviciilor de pe Platformă, se încheie un contract între dumneavoastră și eatZZ. Vă rugăm să aveți în vedere că furnizarea detaliilor de livrare corecte și complete, la momentul comenzii, este responsabilitatea dumneavoastră, eatZZ exonerându-se de răspundere pentru orice incident sau pagubă ce ar putea surveni din neintroducerea unei adrese de livrare corecte. Utilizatorul garantează că detaliile cu privire la adresa de livrare introdusă sunt corecte și complete la momentul comenzii. De asemenea, trebuie să existe garanția faptului că există fonduri suficiente pentru efectuarea plății.

7.1 Prețul și plata

Toate prețurile listate de către eatZZ Platformă pentru Produsele Restaurantelor reflectă prețul la momentul includerii în listă. În funcție de informațiile primite de la Restaurant, eatZZ poate modifica prețurile Produselor prezentate pe Platformă. Prețurile includ taxele relevante de vânzare și taxele de livrare. eatZZ își rezervă dreptul de a modifica produsele și serviciile disponibile spre vânzare pe Platformă și de a opri listarea restaurantelor, bunurilor și serviciilor.

Toate prețurile sunt în RON. TVA-ul este inclus.


7.2 Livrarea comenzii

Restaurantele cu livrare proprie se ocupă de pregătirea comenzii, de livrarea comenzii dumneavoastră la locul solicitat, de livrarea acesteia în timpul confirmat și de informarea dacă există probabilitatea nerespectării timpului de livrare estimat.

Durata livrării Comenzii furnizată de către Restaurant este aproximativă și poate varia în funcție de mai mulți factori (ex. disponibilitate livratori, condiții meteo, condiții de trafic, etc.). Comanda va fi livrată la adresa indicată de către dumneavoastră la momentul plasării comenzii.


7.3 Produse lipsă sau neconforme

Totuși dacă după livrare constatați produse lipsa sau neconforme va rugam sa ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

  • În cazul în care produsul comandat nu corespunde celui livrat, din cauza unei erori din partea Restaurantului, aveți dreptul de a refuza primirea produsului, situație în care vă va fi restituită integral suma de bani pentru produsul lipsă.
  • În situația în care restaurantul asociat poate livra doar o parte a comenzii (întrucât unele produse sunt indisponibile), personalul trebuie să vă informeze despre aceasta ori să vă propună un înlocuitor pentru produsul lipsă. Aveți dreptul de a refuza o livrare parțială și de a obține rambursarea sumei achitate pentru respectiva comandă, în cazul efectuării unei plăți online, înainte de livrare.
8. Link-uri pentru site-uri terțe

Acest Site poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de Restaurante sau alte părți decât eatZZ. Nu reprezentăm calitatea produselor și serviciilor furnizate de către astfel de terți și nu avem vreun control asupra conținutului sau disponibilității acestor site-uri. Astfel, nu ne putem asuma nici un fel de responsabilitate pentru conținutul site-urilor Restaurantelor și părților terțe sau a serviciilor sau bunurilor pe care acestea vi le oferă.

9. Limitarea răspunderii

eatZZ a luat toate măsurile adecvate pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta că utilizarea Platformei va fi fără erori sau potrivit scopului în timp util.

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea Platformei și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul, dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestei Platforme.

ANTENA TV GROUP SA nu răspunde faţă de utilizatori şi nici faţă de terţi pentru eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu sau din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi din informaţiile publicate pe Platforma eatZZ.

10. Utilizarea Platformei

Puteți utiliza această Platformă în conformitate cu acești termeni și puteți imprima și/sau descarca informatii de pe acest website pentru utilizare personală, dar nu în scopuri comerciale. Nu aveți permisiunea:

  • de a stabili un link între acest website sau orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website fără acordul nostru prealabil;
  • de a realiza acțiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale;
  • de a utiliza în scopuri necinstite sau modifica conținutul pe care îl copiați de pe acest website sau de a utiliza acest conținut fără publicarea avertismentelor de copyright si alte drepturi de proprietate intelectuala pe care le utilizam în legătură cu acest conținut, în același mod și în aceeași forma prezentate pe website.

In conditiile in care incalcati termenii sau politica noastra privind protectia datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastra la Platformă.

În cazul nerespectării Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale și a utilizării necorespunzătoare sau cu rea-credință a Platformei, putem suspenda sau bloca accesul la Platformă.

Accesul la Platformă poate fi suspendat sau blocat în situațiile în care folosiți un limbaj sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensiv atunci cand ne contactati.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rugăm sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

12. Folosirea cookie-urilor

Vezi Politică de cookie, care face parte din prezentul Document.

13. Revizuiri ale Termenilor și condițiilor

ANTENA TV GROUP SA poate, in orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca acesti Termeni de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteti obligat sa respectati oricare si toate astfel de revizuiri si de aceea va trebui sa vizitati aceasta pagina a site-ului nostru in mod periodic pentru a lua cunostinta de Termenii de Utilizare actualizati.

14. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Prevederile prezentului document, condițiile și restricțiile stabilite prin acesta sunt guvernate de legea română. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor rezultate din încălcarea de către Dumneavoastră a acestor Termeni de utilizare vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

15. Modalități de contact

Utilizatorii ne pot contacta în intervalul orar 09:00-22:00 prin intermediul formularului de contact din aplicația eatZZ (secțiunea Cont) sau din formularul de contact disponibil pe site-ul https://eatzz.ro/

De asemenea utilizatorii ne pot contacta oricand la adresa de e-mail [email protected].